Telefon do firmy graffmark 42 244 00 04
Programy lojalnościowe i motywacyjne
obrazek skutecznie wspieramy biznes
Przydatne informacje na temat firmy Graffmark

Przydatne informacje

Program lojalnościowy jest strategią marketingową nakierowaną na własnych klientów, mającą na celu budowę relacji i ich utrzymywanie. Najczęściej opiera się na sukcesywnym nagradzaniu klientów za regularne kupowanie produktów i usług w danym miejscu czy danej marki. Program w bazowej postaci zwykle polega na oferowaniu punktów za określoną kwotę zakupów i możliwości ich wymiany na nagrody. Nawet w swej podstawowej wersji program zawsze zwiększa atrakcyjność punktu sprzedaży, oferując wartość dodaną do zwykłych zakupów, wzbogacając relacje z klientami i poprzez ekspozycję materiałów reklamowych ożywiając wnętrze np. sklepu. Bogatsze wersje programów lojalnościowych umożliwiają skuteczną promocję określonych grup towarów, wyprzedaże i inne metody oddziaływania na zachowania konsumenckie.

Program motywacyjny to strategia skierowana do własnych kontrahentów lub pracowników mająca na celu wywołanie określonych zachowań czy działań w danym okresie czasu. Bez niej trudno sobie wyobrażać skuteczne funkcjonowanie współczesnej firmy, choć często potrzebę wdrożenia programu w jakiejś rozbudowanej formie dostrzega się dopiero, gdy cele firmy nie są osiągane lub wzrasta oczekiwanie co do poprawy wyniku i potrzebne są dodatkowe metody stymulacyjne. Przy konstruowaniu programu motywacyjnego należy unikać błędnego założenia, że program dobrze działający w jednej firmie, sprawdzi się też w innej. Przeciwnie, wdrożenie skutecznego programu musi poprzedzić analiza celów, rodzaju produktów, możliwości załogi, charakteru środowiska, typu kontrahentów itp. Gdy program motywacyjny skierowany jest do załogi i opiera się głównie na systemie premii i nagród, firma często zarządza nim sama, ale zwykle korzysta z usług zewnętrznych jeśli w ramach programu dostarczane są nagrody. Gdy celem ma być aktywizacja kontrahentów do zwiększania zakupów, czy pośredników w sprzedaży, to współpraca z dobrą firmą marketingową wydaje się niezbędna. Jej owocem może być program oferujący nagrody rzeczowe lub inne, zintegrowany ze skutecznymi narzędziami komunikacji.

Program partnerski ( Marketing afiliacyjny ) Z języka łacińskiego słowo ‘affilatio’ oznacza usynowienie, włączenie do rodziny. Poniekąd jest to prawda ponieważ każdy z obecnie działających na rynku afiliantów buduje sobie własną “rodzinę” w postaci umów z danymi wydawcami, którzy dysponują różnego typu powierzchniami reklamowymi na sprzedaż.
Programy partnerskie są narzędziami internetowego marketingu. Ich głównymi zadaniami jest otwieranie nowych kanałów sprzedaży produktów lub usług reklamodawców. W programie partnerskim organizatorem mogą być np.: sklepy online, oferujące produkty lub usługi - zaś uczestnikami są osoby fizyczne lub firmy posiadające własną stroną internetową. Partner po przystąpieniu do takiego programu umieszcza na swojej stronie materiały dostarczone mu przez ww. organizatora . W zamian za to otrzymuje prowizję za udział w transakcji, która rozpoczęła się na jego stronie.
Programy partnerskie wykorzystywane są nie tylko przez niewielkie sklepy, którym zależy na pozycji w sieci. Z tego typu narzędzi korzystają również firmy, które mają dominującą pozycję na rynku. Przykładem dużej firmy stosującej program partnerski jest np.: portal allegro lub program PAYBACK.

B2B (z ang. Business-to-Business ) – Są to ogólnie rozumiane relacje biznesowe między firmami i instytucjami, a ich partnerami, dystrybutorami oraz punktami świadczenia usług. Głównym zadaniem B2B jest usprawnianie i ograniczanie kosztów które zazwyczaj generowane są w większości etapów zawierania transakcji, zachodzących w przypadku tradycyjnego modelu działalności gospodarczej. Dzięki internetowym transakcjom eliminowane są wszystkie bariery geograficzne, poszerzając tym samym rynek o nowych klientów zza granicznych. Umożliwia to sieciom producentów, hurtowników i dystrybutorów rozrost się do dużych rozmiarów. Wejście do sieciowej platformy B2B ogranicza więc koszty nawiązywania kontaktów i poprawia organizację wymian handlowych. Dlatego też systemy B2B potrafią zastąpić tradycyjne formy kontaktu pomiędzy partnerami handlowymi, takie jak ogłoszenia w prasie, telewizji czy nawet bezpośrednie spotkania. Zarządzanie złożonym systemem dostaw można ułatwić przez automatyzację przepływu informacji oraz integrację danych o sprzedaży.

B2C (z ang. Business-to-consumer) - Jesto to nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym. Stroną inicjującą transakcje jest firma, czyli odwrotnie jak przy C2B, gdzie transakcje inicjuje klient.

Outsourcing (z ang. outside-resource-using) - Jest to korzystanie przez firmę z zasobów zewnętrznych. Outsourcing polega więc na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań które nie są związane bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Znanym przykładem wykorzystywania strategii outsourcingu są firmy motoryzacyjne. Już w 1923 r. Henry Ford stwierdził, że:
„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”

Public relations (z ang. - publiczne relacje, kontakty z otoczeniem) w skrócie "PR" (czyt. 'pijar' lub 'piar') - jest to ogół kontaktów z otoczeniem oraz dbanie o własną opinię, a więc PR dotyczy kształtowania publicznych stosunków danego podmiotu z jego otoczeniem (np. klientów, partnerów, członków grup społecznych). Sam Black zdefiniował to pojęcie w następujący sposób:
"Public relations to sztuka i nauka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji" [1].

Nieco inną definicję opisuje Wojciech Budzyński:
„Public relations jest to planowa, ciągła i prowadzona z uwzględnieniem wyników systematycznych badań działalność, polegająca na przekazywaniu przez przedsiębiorstwo specjalnie przygotowanych w różnej formie informacji, w celu stworzenia w podmiotowym otoczeniu tego przedsiębiorstwa jego pożądanego obrazu, pozwalającego na lepsze zintegrowanie się z tym otoczeniem oraz ułatwiającego realizację podstawowych celów przedsiębiorstwa. Działalność ta może być prowadzona także przez inne organizacje, w tym nie nastawione na osiąganie zysku” [2].

[1] S. Black, „Public relations”, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, s.15.
[2] W. Budzyński, „Public relations zarządzanie reputacją firmy”, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1998, s.11.

Zaufali nam: